სიახლეები

პირადი რუკა

პირადი რუკა

პირადი ასტროლოგიური ანუ ნატალური რუკა გვიჩვენებს პლანეტების განლაგებას და მათ შორის კავშირს ადამიანის დაბადების მომენტში. ანუ რა მდგომარეობა იყო კოსმოსში, ...

პირადი რუკა, სინასტრია, ჰორარული რუკა და მათი განხილვა

პირადი რუკა, სინასტრია, ჰორარული რუკა და მათი განხილვა

ნატალური რუკა

ნატალური რუკა, ანუ პირადი ჰოროსკოპი არის ინდივიდის დაბადების მომენტში დაფიქსირებული პლანეტების განლაგება და მათ შორის კავშირი. ეს არის ერთგვარი უნიკალური „ინსტრუქცია“, რომელი ...

რა მნიშვნელობა აქვს დაბადების საათის ზუსტად ცოდნას პირადი რუკის შედგენისას

რა მნიშვნელობა აქვს დაბადების საათის ზუსტად ცოდნას პირადი რუკის შედგენისას

ნატალურ რუკის შედგენისას, აუცილებელი არის დროის სწორად მითითება. ამის მიზეზი არის სახლების სწორად განსაზღვრა. სახლები წარმოადგენს სფეროებს, რომელშიც ვლინდება ზოდიაქალური და პლანეტალური ენერგია (მაგ: I-სახლი სასიცოცხლო ენერგია, II-სახლი მატერიალური ენერგია და ა.შ).

სახლების განლაგება შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც დედამიწის დამოკიდებულება, მიმართულება ზოდიაქალური თანავარსკვლავედების მიმართ, უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, რა დროს რომელ ნიშანს უყურებს თავად დედამიწა. ყოველ 2 საათში, სახლები გადადის მომდევნო თანავარსკვლავედში, რაც მიგვთითებს იმაზე, რომ რამდენიმე წუთის ცდომილებაც კი უამრავ ცვლილებას განაპირობებს რუკაში, როდეს ...

რა არის ასტროლოგია?

რა არის ასტროლოგია?

საუკუნეების განმავლობაში ადამიანებს უყურებდნენ ცას შეტყობინებების გასაგებად. ასტროლოგია, მარტივად რომ ვთქვათ, არ ...